OVER MICHEL

Michel van Unen is geboren in 1965 te Rotterdam en ongeveer 25 jaar woonachtig in Arnhem. In het dagelijks leven is hij werkzaam als stedenbouwkundige. Michel is een gediplomeerd en erkend Tai Chi en Qigong docent. Michel beoefende jarenlang Kempo bij Henrie de Vogel. In 2008 begon Michel met Tai Chi en Qigong bij Peter van Hooij in Arnhem. Daar ontdekte Michel dat zowel Tai Chi als Qigong veel meer zijn dan een bewegingskunst. Van Peter leerde hij dat de praktische principes van Tai Chi en Qigong toepasbaar zijn in het dagelijks leven. Voor Michel is de bewegingskunst een levenskunst geworden.

 

Michel is opgeleid door Peter van Hooij. Peter beoefende jarenlang Kempo bij Fred de Kramer. Vervolgens trainde Peter jarenlang bij Han Laoshi (Han Wei Min). Bij hem bekwaamde Peter zich onder meer in Shaolin Black Tiger Kung Fu (Heihuquan – Hei Hu Chuan) en specialiseerde hij zich in Tai Chi, Qigong, Daoyin en Chan. Peter was sinds 1997 werkzaam als docent. Daarnaast was Peter werkzaam als masseur (sportmassage, shiatsu, reflexologie, ayurvedische massage en autogene training). Tevens verdiepte Peter zich in de Padma Yoga en het padmayana boeddhisme.

 

In 2016 werd Peter ernstig ziek en raakte hij gehandicapt door een ongeneeslijke bindweefselaandoening, waardoor hij een zware hersenbloeding en herseninfarct kreeg. Peter was genoodzaakt om te stoppen met lesgeven aan groepen. Hij gaf na zijn revalidatie nog wel privéles, maar moest in 2019 ook daarmee stoppen. Michel kreeg 11 jaar lang (2008 t/m 2019) intensief les van Peter en was 7 jaar lang (2012 t/m 2019) zijn privéstudent en assistent.

 

De lessen van Peter van Hooij en de intensieve training hebben in 2017 geresulteerd in het behalen van de diploma’s met lesbevoegdheid in Tai Chi en Qigong. In 2018 behaalde Michel tevens het diploma om les te geven in Daoyin (Chinese Yoga). In 2019 behaalde hij ook het diploma in Chan (Chinese Zen) en het diploma in de Tai Chi specialisatie Qinna (controlebeheersing).

 

Tai Chi stamboom (Yang stijl):
Yang Lu Chan (grondlegger Yang stijl) → Yang Jian Hou → Yang Cheng Fu → Cheng Man Ching → Xu Zhen Sheng → Han Wei Min → Peter van Hooij → Michel van Unen

 

Tai Chi Qinna stamboom (Yang stijl):
Yang Lu Chan (grondlegger Yang stijl) → Yang Jian Hou & Yang Ban Hou → Yang Shao Hou → Xu Zhen Sheng → Han Wei Min → Peter van Hooij → Michel van Unen

 

Wuji Qigong stamboom (Kunlun stijl):
Duan Zhi Liang (voortzetter familietraditie) → Xu Zhen Sheng → Han Wei Min → Peter van Hooij → Michel van Unen

 

Daoyin stamboom (Songshan stijl):
Shaolin tempel → Shi Heng Lin (Shaolin monnik) → Li Gen Sheng → Han Wei Min → Peter van Hooij → Michel van Unen

 

Chan stamboom (Caodong school):
Shaolin tempel → Shi Heng Lin (Shaolin monnik) → Li Gen Sheng → Han Wei Min → Peter van Hooij → Michel van Unen

 

Sommige mensen denken dat meester een beladen woord is dat wijst op een titel of gradatie. Meester is echter geen titel of gradatie, maar een aanduiding die aangeeft dat iemand bekwaam is. Zoals bijvoorbeeld een veilingmeester, gipsverbandmeester, hofmeester, huismeester, meesterkok, banketmeester, koffiemeester, bouwmeester, meesterschilder, schoolmeester, etcetera. Een grootmeester is een leermeester die iemand heeft opgeleid/begeleid tot meesterschap (vakmanschap) in een beroep, een ambacht of een kunst. In het Chinees wordt een meester aangesproken als Shifu (deskundig persoon) of Laoshi (ervaren deskundige), wat beleefde aanspreekvormen zijn (geen titels of gradaties). In het westen spreken wij een meester gewoon aan met de voornaam. De diploma’s die Michel heeft behaald geven aan dat hij de kunst onder de knie heeft en bevoegd is om hier les in te geven.

 

Michel van Unen behaalde de volgende diploma’s: